Ráchel Polohová

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě (hudební obor – hra na klarinet) a obory Judaistika a Religionistika na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se zabývá židovskou hudbou a tomuto tématu věnovala také svou absolventskou práci na konzervatoři (Klarinet v klezmerové hudbě) a později i diplomovou práci na univerzitě (Niguny v chasidské tradici), za kterou obdržela „Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci“. Tématem židovské hudby se Ráchel zabývá i nyní jako doktorandka oboru Judaistika na HTF UK. 


Židovské hudbě se Ráchel věnuje také jako aktivní muzikantka. Od roku 2016 vyučuje v Praze na základních uměleckých školách Lyra a Pro Arte Viva, a působila jako členka několika souborů a hudebních uskupení které se zabývají interpretací židovské hudby a hebrejských písní (mezi nimi například Noach nebo Adash, s nimiž absolvovala také úspěšné turné po Izraeli).


Izrael navštěvuje Ráchel opakovaně (nejen) v rámci svého studia. Před vypuknutím pandemie strávila několik měsíců na stipendijním pobytu v Centru pro výzkum židovské hudby při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a dosud spolupracuje s tamními badateli i muzikanty. 

Ráchel je redaktorkou měsíčníku Maskil vydávaného židovskou liberální komunitou v Praze Bejt Simcha a vyučuje moderní hebrejštinu na jazykové škole Lingua Sandy a na pražském Ulpanu (škola pro intenzivní výuku hebrejského jazyka). Vedle toho Ráchel příležitostně spolupracuje na kulturních programech s některými židovskými obcemi v ČR a jinými institucemi a publikuje v dalších periodicích.