Jsme právě uprostřed období „Jamim noraim“, tzv. dnů bázně mezi svátky Roš ha-šana a Jom kipur. […]